เราชนะ เงื่อ นไขใช้เงิ น

เราชนะ คืออะไร ? เป็นหนึ่งในมาตรการของรัฐเพื่อเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่นี้ โดยจะแจกเงิน 3,500 บาท เป็นเวลา 2 เดือน รวมเป็น 7,000 บาทเผย เราชนะ ลงทะเบียนอย่างไร เปิดเงื่อนไขใช้เงิน 7,000 บาท เบิกเงินสดไม่ได้ ไม่รวมสลากกินแบ่งรัฐบาล เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ หรือยาสูบ

วันที่ 19 ม.ค.64 รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติ เราชนะ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิดระลอกใหม่ โดยแจกเงินเยียวยา 3,500 บาท เป็นเวลา 2 เดือน รวม 7,000 บาท ซึ่งสามารถลงทะเบียนได้ที่ www.เราชนะ.com เริ่มตั้งแต่วันที่ 29 ม.ค.2564 โดยมีประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 31.1 ล้านคน

ส่วนรูปแบบการใช้จ่ายเงินจะไม่สามารถเบิกงินสดได้ ต้องนำไปใช้ผ่านระบบ เพื่อชำระค่าสินค้า เครื่องดื่มอาหารและบริการต่างๆ แต่ไม่รวมสลากกินแบ่งรัฐบาล เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ หรือยาสูบที่มีชื่อเรียกอย่างอื่น โดยมีรายละเอียดคือ

ผู้ได้รับสิทธิ “เราชนะ” ประกอบด้วย 1.กลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) ได้แก่ กลุ่มบัตรคนจน 10,127,587 คน (ที่มีรายได้กว่า 30,000 บาท/ปี จากที่ได้รับเงินในบัตรฯ 200 บาท/เดือน) จะได้รับเงินรวมเป็นคนละ 3,300 บาท

กลุ่มบัตรคนจน 3,610,436 คน (ที่มีรายได้ระหว่าง 30.000 – 100,000 บาท/ปี จากที่ได้รับเงินในบัตรฯ 300 บาท/เดือน) จะได้รับเงินรวมเป็นคนละ 3,200 บาทโดยจะได้รับเงินติดต่อกัน 2 เดือน และไม่ต้องลงทะเบียน2.กลุ่มคนละครึ่ง และ เราเที่ยวด้วยกัน สำเร็จ โดยผ่านการยืนยันตัวตนภายในวันที่ 27 ม.ค.2564 และกลุ่มที่ไม่มีข้อมูลอยู่ในระบบฐานข้อมูล 1,736,197 คน คนละ 3,500 บาทเดือน
สำหรับบุคคลกลุ่มนี้ต้องคัดกรองคุณสมบัติ ประกอบด้วย

ไม่เป็นราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจไม่เป็นผู้รับบำนาญหรือเบี้ยหวัดจากราชการ ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม มาตรา 33 มีเงินฝากรวมทุกบัญชีไม่เกิน 500,000 บาท (ณ วันที่ 31 ธ.ค.2562) มีเงินได้พึงประเมินไม่เกิน 300,000 บาท ในปีภาษี 2562 3.ผู้ไม่เคยลงทะเบียนรับสิทธิ หรือไม่มีชื่อในระบบ ลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์ม www.เราชนะ.com ในวันที่ 29 ม.ค.64

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก
https://bit.ly/2M5bTqh

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *